Obsah

Současnost

V obci není zastávka, ani jiná občanská vybavenost jako je například škola, či obchod.


Rekonstruovana kaplička V tuto chvíli by se dalo říct, že je v obci novodobá renesance. Vzniklo zde Občanské Sdružení Plezom, které se začalo starat o rozkvět Plezomu a to jak po kulturní stránce tak i po stránce péče o vzhled Plezomu. Více informací o sdružení Plezom naleznete v podkapitole Spolky a sdružení.

Uprostřed návsi stojí kaplička, která je stále v rekonstrukci, největší účast na její rekunstrukci má právě zmíněné Sdružení Plezom, které na ní odpracovalo víc jak 260 hodin. Obec Ošelín také přispěla a to koupí materiálu a financemi. Dále na rekonstrukci přispěli i původní obyvatelé nyní občané Německa.

Obec Ošelín nechala zrekonstruvat v roce 2010 až v roce 2011 silnici mezi Plezomem a Horním Plezomem.

Stránka

  • 1

Kaplička před rekonstrukcí a zřícením střechy.

Kaplička před rekonstrukcí a zřícením střechy.

Původní zřícená vežička

Původní zřícená vežička

Před rekonstrukcí, přeměřování a příprava na položení střechy.

Před rekonstrukcí, přeměřování a příprava na položení střechy.

Sdružení Plezom přeměřuje a připravuje krov.

Sdružení Plezom přeměřuje a připravuje krov.

Již položený krov. Bylo učiněno v roce 2010 Sdružením Plezom.

Již položený krov. Bylo učiněno v roce 2010 Sdružením Plezom.

V létě 2011 byly položeny tašky.

V létě 2011 byly položeny tašky.

Příprava položení věžičky, která byla uhrazená obcí Ošelín.

Příprava položení věžičky, která byla uhrazená obcí Ošelín.

Vyrovnávání věžičky před vyzvednutím.

Vyrovnávání věžičky před vyzvednutím.

Važička byla vyzvedntu pronajatým jeřábem.

Važička byla vyzvedntu pronajatým jeřábem.

Vyrovnávání před samotným uložením věžičky bylo velice náročné a trvalo poměrně dlouho.

Vyrovnávání před samotným uložením věžičky bylo velice náročné a trvalo poměrně dlouho.

Upevňování již položené věžičky.

Upevňování již položené věžičky.

Kaplička k říjnu 2011

Kaplička k říjnu 2011


Stránka

  • 1