Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Co se týče informací o historii hasičů obce Ošelín žádáme o doplnění jakýchkoliv informací na adresu administrator@oselin.cz

Současnost.

 V současné době je snaha o znovu obnovení dobrovolných hasiču v obci Ošelín. Prozatím jsou požáry a jiné kalamity ke kterým jsou potřeba hasiči řešeno buď dobrovolnými hasiči z okolních obcí, převážně Svojšína nebo státními hasiči.

Vybavení sboru.

Byla nalezena jedna historická stříkačka. Druhá stříkačka je v nepoužitelném stavu. Ostatní vybavení je zatím v nepoužitelném stavu. Obec Ošelín se pokusí ze svých zdrojů dovybavit posádku místního hasícího sboru. Pokud by však měl kdokoliv zájem se podílet na vybavení místní hasící stanice prosíme o s pojení s panem starostou nebo o zaslání informace panu starostovy na jeho e-mail:  stratosta@oselin.cz 

Historie