Obsah

Horní Plezom nebo-li Ober Plesau

O vesničce Plezom je první zmínka uvádena v roce 1115 kde byla o ní zmínka v kronikách Kladrubského klášteru. Vladislavem I., který přiřadil klášteru také část pohraničního hvozdu mezi řekami Mží a Mžicí (to je dnešní Úhlavkou) s jmenovitě určenými vesnicemi. V tomot dokumentu je  velmi důležitá věta, která říká v latině doslova:

 „… exceptis duodecim villis, que antiquitus fuerunt ibi constitute, scilicet: Lom, Benessewic, Lobzi,Plezomi, Malcouici, Maleulaz, Chekouici, Skuirino, Bonatici, Naztaremzedle, Dalemisle, Prostoborici.

Do češtiny lze tento text přeložit přibližně takto: „… s výjimkou dvanácti vesnic, které tu byly vystavěny od starodávna, totiž: Lom, Benešovice, Lobzy, Plezom, Málkovice, Malovice, Čečkovice, Skviřín, Bonětice, Staré Sedlo, Darmyšl, Prostiboř“. Protože v tomto případě jde o první písemnou zmínku o Plezomu, je třeba odvozovat stáří vesnice od tohoto data, to je od roku 1115, i když je pravděpodobné, jak bylo již uvedeno, že existovala možná o dobrých dvacet či třicet let dříve. Zajimavostí je samotný název Plezom, který má hned několik výkladu. Níže je několik znich co jsme objevily:
  • Zdlouhavě chodící lidé, plížit se
  • Kořen - pelz-polz - počem klouže pluh nebo i jiné klouzání
  • Plaz, plazit se   


Od roku 1186 je obec Plezom majetkem Kladrubského kláštera. Tato država s dvorem a nápravou byla často zastavována světským feudálům. Za doby husitských válek Plezom zpustl. Ve druhé polovině 16. století je ves připomínána jako pustá.V roce 1576 byl Plezom pustou vsí, která byla připojena k třebalskému statku.

Na jejím místě byly poté vybudovány Plezomy tři a to Dolní, Horní a Střední.


Celkový pohled na Horní Plezom 1940Horní Plezom tak jako Dolní Plezom je připomínán již v roce 1788. Ve vsi obklopující malou náves stojí stará čtverhranná kaple se skosenými nárožími, s lucernou a zvonkem. Pochází zřejmě z počátku 19.století. Zajimavostí je, že patřil pod farnost v Damnově. Od 1.1.1850 se stala obec samospravou a to až do rok 1860. Od roku 1861 patří pod Ošelín. V roce 1952 pod Dolní Plezom a od roku 1964 pod Ošelín, přibližně deset let a to od 1980 do 1990 patřila pod obec Svojšín. Nyní je pod obcí Ošelín.