Obsah

Plezom nebo také střední Plezom nebo-li Mittle Plesau

O vesničce Plezom je první zmínka uvádena v roce 1115 kde byla o ní zmínka v kronikách Kladrubského klášteru. Vladislavem I., který přiřadil klášteru také část pohraničního hvozdu mezi řekami Mží a Mžicí (to je dnešní Úhlavkou) s jmenovitě určenými vesnicemi. V tomot dokumentu je  velmi důležitá věta, která říká v latině doslova:

 „… exceptis duodecim villis, que antiquitus fuerunt ibi constitute, scilicet: Lom, Benessewic, Lobzi,Plezomi, Malcouici, Maleulaz, Chekouici, Skuirino, Bonatici, Naztaremzedle, Dalemisle, Prostoborici.
 Do češtiny lze tento text přeložit přibližně takto: „… s výjimkou dvanácti vesnic, které tu byly vystavěny od starodávna, totiž: Lom, Benešovice, Lobzy, Plezom, Málkovice, Malovice, Čečkovice, Skviřín, Bonětice, Staré Sedlo, Darmyšl, Prostiboř“. Protože v tomto případě jde o první písemnou zmínku o Plezomu, je třeba odvozovat stáří vesnice od tohoto data, to je od roku 1115, i když je pravděpodobné, jak bylo již uvedeno, že existovala možná o dobrých dvacet či třicet let dříve. Zajimavostí je samotný název Plezom, který má hned několik výkladu. Níže je několik znich co jsme objevily:
  • Zdlouhavě chodící lidé, plížit se
  • Kořen - pelz-polz - počem klouže pluh nebo i jiné klouzání
  • Plaz, plazit se   

Od roku 1186 je obec Plezom majetkem Kladrubského kláštera. Tato država s dvorem a nápravou byla často zastavována světským feudálům. Za doby husitských válek Plezom zpustl. Ve druhé polovině 16. století je ves připomínána jako pustá.V roce 1576 byl Plezom pustou vsí, která byla připojena k třebalskému statku.

Na jejím místě byly poté vybudovány Plezomy tři a to Dolní, Horní a Střední.

Střední Plezom jako takový byl uváděn od roku 1838. Její názvy se po tuto dobu liší, například mezi léty 1869 - 1890 byla ves uváděná jako Prostřední Plezomy, v letech 1900 - 1910 jako Střední Plezomy, v letech 1921 - 1930 jako Střední Plezom a od druhé poloviny 20.stol jako Plezom.

Plezom jako takový spadal pod Dolní Plezom, tudíž když Dolní Plezom spadal pod Ošelín či Svojšín, spadal tam tak automaticky i Plezom. Nyní je Plezom pod Ošelínem.