Obsah

Současnost

Současnost

V obci není zastávka, ani jiná občanská vybavenost jako je například škola, či obchod.


Rekonstruovana kaplička V tuto chvíli by se dalo říct, že je v obci novodobá renesance. Vzniklo zde Občanské Sdružení Plezom, které se začalo starat o rozkvět Plezomu a to jak po kulturní stránce tak i po stránce péče o vzhled Plezomu. Více informací o sdružení Plezom naleznete v podkapitole Spolky a sdružení.

Uprostřed návsi stojí kaplička, která je stále v rekonstrukci, největší účast na její rekunstrukci má právě zmíněné Sdružení Plezom, které na ní odpracovalo víc jak 260 hodin. Obec Ošelín také přispěla a to koupí materiálu a financemi. Dále na rekonstrukci přispěli i původní obyvatelé nyní občané Německa.

Obec Ošelín nechala zrekonstruvat v roce 2010 až v roce 2011 silnici mezi Plezomem a Horním Plezomem.


Vytvořeno: 28. 10. 2011
Poslední aktualizace: 28. 10. 2011 16:30
Autor: