Obsah

Název projektu: Zateplení bytového domu č.p. 91 a 92

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007461

Tato akce byla realizována Obcí Ošelín za finanční spoluúčastí Evropského fondu pro regionální rozvoj a  Ministerstva pro místní rozvoj v rámci poskytnuté dotace z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program

Stručný obsah projektu:

Obsahem projektu bylo zateplení bytového domu č.p. 91 a 92 a tím snížit energetickou náročnost bytového domu. 

Předpokládané celkové výdaje na projekt: 3,18 mil. Kč vč. DPH

 

Zatepleni_cp9192

Bytový dům během zateplovacích pracíBytový dům po zateplení