Obsah

Dolní Plezom nebo-li Unter Plesau

O vesničce Plezom je první zmínka uvádena v roce 1115 kde byla o ní zmínka v kronikách Kladrubského klášteru. Vladislavem I., který přiřadil klášteru také část pohraničního hvozdu mezi řekami Mží a Mžicí (to je dnešní Úhlavkou) a to jmenovitě s určenými vesnicemi. V tomot dokumentu je  velmi důležitá věta, která říká v latině doslova:

 „… exceptis duodecim villis, que antiquitus fuerunt ibi constitute, scilicet: Lom, Benessewic, Lobzi,Plezomi, Malcouici, Maleulaz, Chekouici, Skuirino, Bonatici, Naztaremzedle, Dalemisle, Prostoborici.

Do češtiny lze tento text přeložit přibližně takto: „… s výjimkou dvanácti vesnic, které tu byly vystavěny od starodávna, totiž: Lom, Benešovice, Lobzy, Plezom, Málkovice, Malovice, Čečkovice, Skviřín, Bonětice, Staré Sedlo, Darmyšl, Prostiboř“. Protože v tomto případě jde o první písemnou zmínku o Plezomu, je třeba odvozovat stáří vesnice od tohoto data, to je od roku 1115, i když je pravděpodobné, jak bylo již uvedeno, že existovala možná o dobrých dvacet či třicet let dříve. Zajimavostí je samotný název Plezom, který má hned několik výkladu. Níže je několik znich co jsme objevily:

 

  • Zdlouhavě chodící lidé, plížit se
  • Kořen - pelz-polz - počem klouže pluh nebo i jiné klouzání
  • Plaz, plazit se   

 

Od roku 1186 je obec Plezom majetkem Kladrubského kláštera. Tato država s dvorem a nápravou byla často zastavována světským feudálům. Za doby husitských válek Plezom zpustl. Ve druhé polovině 16. století je ves připomínána jako pustá.V roce 1576 byl Plezom pustou vsí, která byla připojena k třebalskému statku.

Na jejím místě byly poté vybudovány Plezomy tři a to Dolní, Horní a Střední.

Dolní Plezom se nachází asi 2 km na jihozápad od Ošelína, a byl poprvé pod tímto názvem zmiňován v roce 1788. Za zmínku stojí, že byl Dolní Plezom  samosprávou a to za svou existenci celkem dvakrát poprve od 1.1.1850 do roku 1861 kdy přechází pod Ošelín a znovu od roku 1937 do konce roku 1963 kdy znovu připadla pod Ošelín. Od 1.1.1980 byla pod Svojšínem a dnem 24.11.1990 jí znovu získal Ošelín.

Dolní Plezom nyníNyní je obec Dolní Plezom prakticky zanikla, na místě kde původně byla zůstala jen budova bývalého statku, která je nyní v dezolátním stavu. Obec nyní existuje hlavně jako katastrální území.

 

Obec Ošelín momentálně usiluje o získání majetku v katastrálním území Dolní Plezom.