Obsah

Zápisky z kronik

Nyní jsou k diposzici dvě kroniky jedna v Českoněmeckém jazyce psaná částečným svabachem psána od roku 1920 do roku 1938, tato kronika obsahuje také jmenný seznam šlechticů. Druhá kronika je psána od roku 1972 do roku 1989. Na konci jsou výstřižky z novin kdy poslední výstřižek je z roku 1998. Zda-li byly vedené kroniky do roku 1920 není známo. Většina písemností se nachází buď v kláštěře nebo ve státních archívech.