Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Ošelín
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Ošelín
  Ošelín č.p. 36
  349 01 Stříbro
 • e-mailem: administratorobce@oselin.cz
 • elektronickým podáním:
 • telefonicky na tel. čísle: 374 693 140 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Ošelín
pondělí: 13.00 - 18.00  
úterý:    
středa: 13.00 - 18.00  přítomnost neuvolněného starosty
čtvrtek:    
pátek: