Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Ošelín

2.

Důvod a způsob založení

Obec Ošelín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Jiří Šefčík                       - starosta
Marcela Staňková          - 1. místostarosta
Milan Trávníček             - 2. místostarosta
Lucie Heimlichová            - administrativní pracovnice a účetní
 
Finanční výbor
Kateřina Slívová         -předseda
Daniel Topinka.             -člen
Zdeněk Karafiát            -člen
 
Kontrolní výbor
Stanislav Staněk              -předseda
Bedřich Vaňáč                 -člen
František Melichar           -člen

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Ošelín
Ošelín 36
349 01 Stříbro

Telefon:     603 742 144
Kancelář starosty:   mobil: 602 484 477
Datová schránka:  d45bjsb      
E-mail:
starosta@oselin.cz , mistostarosta@oselin.cz
ucetni@oselin.cz
Internet. stránky: www.oselin.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Ošelín
Ošelín 36
349 01 Stříbro

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Ošelín
Ošelín 36
349 01 Stříbro

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 13.00 - 16.00  
Středa 08.00 - 11.30  
Středa 17.00 - 18.00 Pokladna
Středa 16.00 - 18.00 přítomnost neuvolněného starosty
     

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 603 742 144
Fax:  
Kancelář starosty
   
Mobil: 602 484 477
e-mail: starosta@oselin.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: zatím není k dispozici

4.6.

Adresa internetové stránky

www.oselin.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

epodatelna@oselin.cz

4.8.

Další elektronické adresy

starosta@oselin.cz , mistostarosta@oselin.cz , ucetni@oselin.cz

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu/kód banky: 2376605349/0800

6.

00573612

7.

DIČ

CZ00573612

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Ošelín
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Ošelín

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Ošelín vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny).Dále vydává právní předpisy, veřejné vyhlášky a nařízení obce.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Ošelín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva 2015

 Výroční zpráva 2014

 Výrořní zpráva 2013

 Výrořní zpráva 2012

 Výroční zpráva 2011

 Výroční zprava 2010

 Výroční zprava 2009